Op woensdag 16 januari kwam de heer Bob Van Holder langs in het kader van een vlajo-project dat over heel Vlaanderen doorgaat. Hij vertelde ons over het ondernemerschap en over allerlei zaken van het bedrijf waarvoor hij werkt. 

Dit bedrijf is EY, en behoort tot “The Big Four”. EY is actief in 4 regio’s en dit in 152 landen. EMEIA is de regio waaronder België ligt, en deze afkorting staat voor Europa, Midden-Oosten, India en Afrika Wereldwijd stelt het bedrijf 230 000 werknemers tewerk.
De heer Van Holder vertelde ons dat EY in 4 grote afdelingen is verdeeld: verzekering, belastingen, consultancy en transactieadvies. Elke afdeling biedt hulp aan bedrijven met bijvoorbeeld de belastingen, de boekhouding …
Als groot bedrijf kan je bij EY terecht voor een commissaris-revisor die je jaarrekening zal nakijken en hierover een verslag maken.
In België heeft EY 11 kantoren, waarvan twee in West-Vlaanderen. Deze kantoren zijn goed voor 1 750 jobs. EY heeft om de vijf jaar een nieuwe CEO, die telkens weer met nieuwe frisse ideeën komt.
De heer Van Holder vertelde ook hoe je bij EY terecht kunt komen om er zelf te gaan werken. Er is de mogelijkheid als je afgestudeerd bent, dat je wordt uitgenodigd. Je moet dan wel aan enkele vereisten voldoen, je moet een master in economie hebben. Er is ook de mogelijkheid om bij EY te gaan werken voor events of voor publicaties, zowel digitaal als op papier.
Aangezien de digitalisering in de administratie en boekhouding op dit moment een ‘hot item’ is, vertelde de heer Van Holder ons ook nog hoe hun bedrijf hierop inspeelt en anticipeert. Hij gaf ons enkele voorbeelden van projecten die nu al lopen in de Verenigde Staten. Zo kan men daar bij voorbeeld al een leasingcontract digitaal laten nakijken op volledigheid en juistheid. Juristen dienen enkel nog de ‘lacunes’ aan te vullen!
De heer Bob Van Holder zei ook nog dat er heel veel kans is dat de jobs die wij zullen innemen binnen enkele jaren, jobs zijn die op dit moment nog niet bestaan!
Dit betekent niet dat wat we nu leren overbodig is, maar dat we ons hele leven lang zullen verder moeten bijscholen!

Alexander Truyaert, 6AIT

 

BVH2