Ondertussen is duidelijk dat de huidige coronamaatregelen worden verlengd tot aan de krokusvakantie. Dit betekent dat de leerlingen van de eerste graad voltijds les volgen op school. De leerlingen van de tweede en derde graad hebben halftijds contactonderwijs en halftijds afstandsonderwijs. In deze brief kan u de momenten terugvinden waarop de leerlingen les krijgen op school.

Opgelet: op vrijdag 22 januari is er een vrije dag voor alle leerlingen. Zoals u wellicht vernomen hebt in de media dienen reizigers die terugkomen uit een rode zone in quarantaine te gaan en zich te laten testen op dag 1 en dag 7. Dat geldt ook voor onze leerlingen. Zolang de resultaten van de tweede test niet gekend zijn, worden deze leerlingen niet toegelaten op school. Nadat een negatief testresultaat op de tweede test is afgeleverd, kan men terug naar school. Voor leerlingen in quarantaine zal voltijds afstandsonderwijs opgestart worden.